ADYNE Netherlands - Blog
Interculturele Brilavond

Interculturele bril

Centrum voor interculturele dialoog, uitwisseling en participatie

Kick start day

Zoals bekend, zijn de begrippen ‘intercultureel’ en ‘multicultureel’ niet synoniem. Met multicultureel bedoelen we, dat vele culturen naast elkaar bestaan, terwijl ze zichzelf blijven: het veronderstelt zo weinig mogelijk verandering, een statisch ‘zijn’. Je zou een muur kunnen bouwen, apartheden organiseren, fictieve of echte grenzen trekken: zonder elkaar pijn te doen. Deze houding, afgezien van het feit of dit houdbaar en leefbaar is, wordt door velen vandaag onderschreven.

Intercultureel leven en handelen daarentegen gaat uit van constante interactie tussen groepen mensen en individuen. De muren worden afgebroken, grenzen vervagen, en er vindt wederzijdse beïnvloeding plaats.

Een interculturele dialoog vertrekt daarom niet vanuit chauvinisme (wij zijn beter) of altruisme (ik zal je helpen), maar vanuit de vaststelling dat het onmogelijk is om niet te beïnvloeden. Ze gaat uit van de veronderstelling dat jij en ik er beiden mogen zijn, beiden even waarde(n)vol. Ze vermijdt de samenleving die herleid wordt tot ‘zij en wij’, want zo’n samenleving gaat reddeloos ten onder. Om dit te voorkomen wordt het gesprek met de ander aangegaan, wordt de cirkel van de ander betreden. Van daaruit ontstaat een dieper respecteren voor de ander, een aanpassen zelfs misschien, een assimileren. Het resultaat daarvan is een ‘betere’ samenleving, waarin samen centraal staat, en niet ‘ik’, of ‘wij’.

Interculturele bril is een culturele avond, waardoor migranten en lokale bevolking krijgen de gelegenheid om hun eigen cultuur, (eet)gewoontes, politieke en onderwijssysteem, geloofsovertuigingen en humor te presenteren. Debatten zullen plaatsvinden over de hindernissen waarmee migranten te maken krijgen in Terneuzen en Nederland, en effectieve manieren om hiermee om te gaan. Deze activiteit wordt geleid door een professionele moderator met ervaring in en begrip van de Nederlandse, maar ook andere culturen, om een respectvol klimaat te waarborgen waarvan tolerantie de sleutel is.

Deelnemers

Vluchtelingen, migranten, lokale bevolking, gemeente Terneuzen, stichting vluchtelingen werk en Stichting Gave.

Programma Kick-start Interculturele Bril

19:00-19: 30

Ontvangst

19:30-20: 30

Opening door Tanja Nelson (dagvoorzitter)

Toelichting over CIDUP door Elie Mukuna (voorzitter Stichting ADYNE)

Toespraak door de vertegenwoordiger van de gemeente Terneuzen

Presentatie door Kiza Magendane

Presentatie door Jorien Minderhoud

20-30-21:00

Cocktail

21:00-21:45

Discussiepanel

Thema: Vertel jouw verhaal over ervaringen in Nederland

Panelleden: Kiza Magendane, vertegenwoordiger gemeente Terneuzen,

Wilson Kazungu

21:45-22:00

Terugkoppeling en samenvatting, filteren van thema voor volgende bijeenkomsten.

22:00

Sluiting

Update 10/12/2016

Onze event was een grote succes dankzij uw deelname. Wij nemen het gelegenheid om u nogmaals uitnodigen aan de volgende activiteit “Meet the Eritreans” die op vrijdagavond 16 december om 18:30 activiteit zal worden gehouden in het toonbeeld gebouw op Bellamystraat 26a in Terneuzen.